استفاده از فیلد Group یا گروه افزونه advanced custom fields

استفاده از فیلد Group یا گروه افزونه advanced custom fields

سورس کد نمایش محتوای انعطاف پذیر در افزونه زمینه ساز ACF وردپرس

فیلد Group افزونه advanced custom fields که به فارسی همان “گروه” معنی شده برای زمانیست که می خواهید اطلاعات و فیلد ها رو نظم داده و در ستون هایی مرتب و دسته بندی شده نمایش دهید.

تنظیمات

 • منطق شرطی : برای ایجاد وابستگی به مقادیر فیلد های دیگر و شرط نمایش یا مخفی سازی فیلد مربوطه برای مدیریت بهتر بر روی فرم .

نمایش اطلاعات

در مثال زیر گروهی با نام hero تعریف شده و داخل آن زمینه های image و caption و link و color با انواع مختلف خود وجود دارد که مقادیر آن را نمایش داده ایم.

<?php
$hero = get_field('hero');
if( $hero ): ?>
  <div id="hero">
    <img src="<?php echo esc_url( $hero['image']['url'] ); ?>" alt="<?php echo esc_attr( $hero['image']['alt'] ); ?>" />
    <div class="content">
      <?php echo $hero['caption']; ?>
      <a href="<?php echo esc_url( $hero['link']['url'] ); ?>"><?php echo esc_html( $hero['link']['title'] ); ?></a>
    </div>
  </div>
  <style type="text/css">
    #hero {
      background-color: <?php echo esc_attr( $hero['color'] ); ?>;
    }
  </style>
<?php endif; ?>

نمایش اطلاعات با زمینه تکرار شونده

<?php if( have_rows('hero') ): ?>
  <?php while( have_rows('hero') ): the_row(); 

    // Get sub field values.
    $image = get_sub_field('image');
    $link = get_sub_field('link');

    ?>
    <div id="hero">
      <img src="<?php echo esc_url( $image['url'] ); ?>" alt="<?php echo esc_attr( $image['alt'] ); ?>" />
      <div class="content">
        <?php the_sub_field('caption'); ?>
        <a href="<?php echo esc_url( $link['url'] ); ?>"><?php echo esc_attr( $link['title'] ); ?></a>
      </div>
    </div>
    <style type="text/css">
      #hero {
        background-color: <?php the_sub_field('color'); ?>;
      }
    </style>
  <?php endwhile; ?>
<?php endif; ?>

مطالب بیشتر

نظرات

guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها