استفاده از فیلد Link یا لینک افزونه advanced custom fields

استفاده از فیلد Link یا لینک افزونه advanced custom fields

سورس کد نمایش لینک در افزونه زمینه ساز ACF وردپرس

فیلد Link افزونه advanced custom fields که به فارسی همان “لینک” معنی شده برای قرار دادن پیوند یا لینک می باشد.

تنظیمات

 • لازم است : برای اجباری کردن فیلد بر روی بله تنظیم شود.
 • مقدار بازگشتی : آرایه لینک برای دریافت اطلاعات و آدرس لینک برای خروجی ساده می باشد.
 • منطق شرطی : برای ایجاد وابستگی به مقادیر فیلد های دیگر و شرط نمایش یا مخفی سازی فیلد مربوطه برای مدیریت بهتر بر روی فرم .

نمایش اطلاعات

نمایش ساده بر نوع آدرس لینک

<?php 
$link = get_field('link');
if( $link ): ?>
  <a href="<?php echo esc_url( $link ); ?>">Click Here</a>
<?php endif; ?>

نمایش بر نوع آرایه لینک

در این حالت با استفاده از نوع بازگشتی آرایه یا Array عنوان لینک , نوع باز شدن آن نیز قابل ویرایش است.

<?php 
$link = get_field('link');
if( $link ): 
  $link_url = $link['url'];
  $link_title = $link['title'];
  $link_target = $link['target'] ? $link['target'] : '_self';
  ?>
  <a class="button" href="<?php echo esc_url( $link_url ); ?>" target="<?php echo esc_attr( $link_target ); ?>"><?php echo esc_html( $link_title ); ?></a>
<?php endif; ?>

مطالب بیشتر

نظرات

guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها